Ceļa stabilizācija klibojošam sunim pēc krusteniskā saites plīsuma (video)

Ceļa stabilizācija klibojošam sunim pēc krusteniskā saites plīsuma (video)

Video redzams kā artroskopiski tiek precīzi noteiktas traumu atrašanās vietas celī. Šī informācija ir ļoti svarīga, lai precīzi varētu veikt ceļa

stabilizācijas operāciju ar labiem panākumiem un ar salīdzinoši nelielu
traumatizāciju. Rentgena attēlos var redzēt nostabilizētu celi izmantojot TTA metodi.